Privacy verklaring

We gaan uiteraard zorgvuldig met je gegevens om

Privacy verklaring

Met De Online Schuldencoach en de diensten van liselottemaas.nl verwerken wij op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze persoonsgegevens. Met deze verklaring informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan.

In deze verklaring gebruiken we bepaalde woorden. Hieronder beschrijven we wat we bedoelen met sommige woorden.

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld verzamelen en opslaan van gegevens, maar ook het delen van gegevens met derden en het verwijderen van gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van medewerkers van organisaties die klanten aanmelden voor het volgen van het programma, deelnemers aan trainingen en webinars en opdrachtgevers aan wie we een dienst leveren zoals een training of lezing.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen deelnemen aan het programma, een webinar of coaching te kunnen volgen en om informatie toe te sturen over de producten en diensten die we aanbieden. Ook gebruiken we de gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten.

Welke gegevens verwerken wij? Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn om onze klanten en opdrachtgevers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het gaat om uw naam, de naam van de organisatie waarvoor u werkzaam bent, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. 

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om? Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor de digitale opslag van uw gegevens. Wij schakelen deze derden alleen in als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer wij uw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek, vragen wij hiervoor uw toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@deonlineschuldencoach.nl en liselottemaas@gmail.com.

Driebergen, november 2018